På lördag den 1/5 kör vi medlemsmöte utomhus på klubben kl 13.30

Varmt välkomna

God fortsättning alla medlemmar, här kommer lite info angående Årsmöte 2020!!!

Enlig normal stadgarna ska kallelse till årsmöte skickas ut senast 1 januari. I år är inget som vanligt och SKK har förlängt tiden till 30 juni för årsmöte. Kallelse ska skickas senast 21 dagar innan mötet via e-post eller hemsidan. Den kommer i ett senare utskick när vi vet lite mer om utformning och genomförande av årsmötet för 2020.

Mer info finns att läsa på SKK för den som vill.

Styrelsen vill tacka för det gångna året och önskar er alla ett Gott Nytt År!

Dagordning till medlemsmötet SÖNDAG 4/10 kl 11.00

Kom ihåg medlemsmöte SÖNDAG den 4/10 kl 11.00 ute på klubben i Håde, dagordning kommer finnas tillgänglig senare.

Brev från Svenska Schäferhundklubbens mentalkommitté gällande MH & MT

Exteriörbeskrivning på SK Gefle

SK Gefle bjuder in till exteriörbeskrivning för schäfrar. Beskrivningen kommer att ske på SK Gefle den 15 augusti, beskrivare Lars Nielsen. Anmälan görs på SBK tävling

OBS!! På grund av covid-19 kommer tävlingen den 27/6 ske utan publik!

Åtgärder med anledning av Coronapandemin finns att läsa på Svenska Brukshundklubbens hemsida

https://www.brukshundklubben.se/corona

På grund av Covid-19 har SBK beslutat att ställa in alla officiella tävlingar mellan 1 april – 31 maj.

Nya riktlinjer från 1 juni

Sedan tidigare finns beslut från Svenska Kennelklubben (SKK) om begränsningar i klubborganiserad hundverksamhet. Dessa beslut togs för att gälla till och med 31 maj. Från 1 juni lättar SKK upp restriktionerna och tillåter verksamhet som kan bedrivas enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och regeringens förbud men med några undantag. Ta del av SKK:s fullständiga information.

Trots att samhället försiktigt börjar öppna upp finns det stor risk att smittspridningen får ny fart. Det ligger på alla och envar att agera ansvarsfullt och att tänka på sin egen och andras hälsa i första hand.

Information från svenska schäferhundklubbens centralstyrelse

Samtliga SSM 2020 är inställda
Beslutet är fattat och nu satsar vi mot SSM 2021.

SK Hok kvarstår som arrangör av SSM IGP 2021.
Gällande SSM Utställning, har vi ett 3 årigt avtal med Tånga Hed och nästa år hoppas vi att vi kan köra på som vanligt vecka 30.

Se även Schäferdistrikt Gävleborgs hemsida för information!

Medlemsmöte 18 april INSTÄLLT pga Covod-19, återkommer med nytt datum

SSM IGP 2019

Foto:Elin HIllberg

Sk Gefle tackar återigen för förtroendet att arrangera SSM IGP och vill nu rikta ett stort TACK till alla funktionärer, sponsorer, domare, figuranter, all publik och givetvis till alla tävlande  som gjorde tävlingarna till de dom blev. TACK!