ORDFÖRANDE
Birgitta Andersson
birgitta.olovsson@telia.com
Svartängen 104
733 92 Sala
070-615 49 07
Utbildningskommittén
VICE ORDFÖRANDE
Joel Strömberg
joel.stromberg@live.se
Storgatan 3
814 43 Skutskär
070-693 40 10
Skyddsfigurant
Plan- och stugansvarig
 
SEKRETERARE
Annette Mosell
annette.b.c.r@gmail.com
070-371 65 89
Tävling/provkommittén
Utbildningskommittén
Träningsansvarig B-arbete
KASSÖR
Anna Nolén
anna.e.nolen@gmail.com
070-395 09 07
Webbansvarig
Provledare
LEDAMOT
Elin Hillberg
hillbergelin@hotmail.com
076-026 09 75
Ungdomskommitté
SUPPLEANT 1
Anna Thelin


SUPPLEANT 2
Diana Ärleborn

REVISOR
Anneli Hultman
anneli@lillbillan.se
070-628 89 85
Tävling/provkommittén
Utbildningskommittén
Träningsansvarig C-arbete
Provledare
REVISOR 
Anette Lennartsson
anettelennartsson@gmail.com
070-307 22 40

REVISOR SUPPLEANT

VALBEREDNING
Britt-Marie Hillberg
brittmarie.hillberg@gmail.com
076-024 09 75
Köksansvarig
Utbildningskommittén
Kontakt med Studiefrämjandet
VALBEREDNING
Patrik Hillberg
hillberg.patrik@gmail.com
073-983 09 75
Plan- och stugansvarig
VALBEREDNING