ORDFÖRANDE
Elin Hillberg Persson
hillbergelin@hotmail.com
Källargatan 10
813 35 Hofors
076-026 09 75


VICE ORDFÖRANDE
Anna Thelin
anna.thelin63@gmail.com
Södra Stapeltorgsgatan 27
802 53 Gävle
073-035 91 64

 
SEKRETERARE
Annette Mosell
sekreterare.skgefle@gmail.com
070-371 65 89
Tävling/provkommittén
Utbildningskommittén
Träningsansvarig B-arbete
Provledare
AU
KASSÖR
Anna Nolén
kassor.skgefle@gmail.com
070-395 09 07
Webbansvarig
Provledare
AU
LEDAMOT
Diana Ärleborn


SUPPLEANT 1
Tina Fridh

SUPPLEANT 2
Lotta Norgren
REVISOR
Anneli Hultman
anneli@lillbillan.se
070-628 89 85
Tävling/provkommittén
Utbildningskommittén
Träningsansvarig C-arbete
Provledare
REVISOR
Lena Nielsen

REVISOR SUPPLEANT
Vakant

VALBEREDNING Sammankallande
Malin Slåtteby

VALBEREDNING
Britt-Marie Hillberg
brittmarie.hillberg@gmail.com
076-024 09 75
Köksansvarig
Utbildningskommittén
Kontakt med Studiefrämjandet
VALBEREDNING
Vakant


Patrik Hillberg
hillberg.patrik@gmail.com
073-983 09 75
Stug- och planansvarig
Träningsansvarig A-arbete