-vad händer på klubben

23/4 Medlemsmöte och arbetsdag

14/5 BH/VT, BSL/IGP 1-3 INSTÄLLT

18/6 Medlemsmöte kl 11.00 INSTÄLLT

2/7 BH/VT, BSL/IGP 1-3

8/10 BH/VT, BSL/IGP 1-3