18/2 Välkommen till digitalt årsmöte. Anmäl dig genom att svara på utskickat mail eller skicka en anmälan till forslagslada.skgefle@gmail.com