Information om lydnads- och skyddsträning

Träning av lydnad är o.k. alla dagar på Sk Gefles område för medlemmar
Skyddsträning är ok för medlemmar på de officiella träningsdagarna som står på hemsidan. Skall skyddsträning ske någon annan dag skall träningsansvarig för C-arbete (skyddsträning) tillfrågas om att medverka vid träningen. 
Klubbens ansvarsförsäkring täcker endast de officiella träningsdagarna samt när vi har prov.

Styrelsen/Sk Gefle
Träningsansvarig C-arbete (skyddsträning) är Anneli Hultman

Träningstider

Träningsdagar på klubben i Håde

Tisdagar och torsdagar kl. 18.00 samt lördagar kl.11.00
Håll även koll på facebook sidan ang ändrade tider och träningar