ORDFÖRANDE
Birgitta Andersson
birgitta.olovsson@telia.com
Svartängen 104
733 92 Sala
070-615 49 07
VICE ORDFÖRANDE
Patrik Hillberg
hillberg.patrik@gmail.com
Algatan 16
813 33 Hofors
073-983 09 75
Träningsansvarig A-arbete
Plan- och stugansvarig
 
SEKRETERARE
Annette Mosell
annette.b.c.r@gmail.com
070-371 65 89
Tävling/provkommitté
Träningsansvarig B-arbete
KASSÖR
Anna Nolén
anna.e.nolen@gmail.com
070-395 09 07
Provledare
Webbansvarig
LEDAMOT
Elin Hillberg
hillbergelin@hotmail.com
076-026 09 75
Webbansvarig
Ungdomskommitté
SUPPLEANT 1
Joel Strömberg
joel.stromberg@live.se
070-693 40 10
Plan- och stugansvarig
SUPPLEANT 2
Anette Lennartsson
anettelennartsson@gmail.com
anette@wellegarden.se
070-307 22 40
REVISOR
Anneli Hultman
anneli@lillbillan.se
070-628 89 85
Tävling/provkommitté
Träningsansvarig C-arbete
Provledare
Utbildningskommitté
REVISOR 
Annelie Maanselkä
anneliepersson18@hotmail.com
073-638 39 56
REVISOR SUPPLEANT

VALBEREDNING
Britt-Marie Hillberg
brittmarie.hillberg@gmail.com
076-024 09 75
Köksansvarig
Utbildningskommitté
Kontakt med Studiefrämjandet
VALBEREDNING

VALBEREDNING